גלריית עבודות
יצירות נבחרות
דינמיקה
משחקי אור
קרעים בחלום
מעשה בראשית
לברוא עולם קסום מתוך הליבה
מעמקים
ברוח הסטודיו של מרדכי ארדון
תחריטים, פריס 2006
מיניאטורות
קטנות שהן גדולות, מיניאטורות 1999 -2009
מסתרי הסתיו
תמונות מתערוכות קבוצתיות
דיאלוגים, 2014 - 2021
רטרוספקטיבה של סדרות, 2000 - 2022

עבודות לפי טכניקה:
מים
שמן
רישום
תחריטים והדפסים
טכניקה מעורבת
מבנים גאומטריים

היצירות המובאות כאן  מתחלקות לשלוש קטגוריות:

1. תמונות המופיעות באתר באחת מגלריות תערוכות היחיד
2. תמונות מתערוכות יחיד מוקדמות שאין לתערוכה שבה הוצגו ייצוג באתר
3. תמונות שהוצגו בתערוכות קבוצתיות בארץ ובעולםבחזרה לתערוכה